باتوجه به سابقه درخشان شرکت حمل و نقل گلشهربار در استان البرز، از سال جدید به هموطنان گرامی مژده اعطای نمایندگی فعال به تمام استان ها و شهرهای کشور می دهد؛ در صورت داشتن شرایط از طریق فرم تماس با ما درخواست خود را ثبت و ارسال نمائید.